25.February 2020, 01:17
URL: http://www.vlotburg.nl/de/news/events.php?year=2008&id=669
Liegeplätze, Termine und Veranstaltungen
Bitte wählen Sie das Veranstaltungsjahr aus.
 2020 (2) 2019 (7) 2018 (11) 2017 (6) 2016 (6) 2015 (6) 2014 (14) 
2013 (13) 2012 (14) 2011 (12) 2010 (17) 2009 (18) 2008 (25) 2007 (19) 2006 (3) 
Museumschip Kasteel Vlotburg in Gorinchem / Gorkum vom 21.10. bis 02.11.2008
Geschiedenis

Men neemt aan dat Gorinchem is ontstaan doordat vissers en boeren rond het jaar 1000 een nederzetting stichtten op wat hoger gelegen land nabij een monding van de Linge in de Merwede. Gorinchem ("Goriks Heem") wordt het eerst genoemd in een document uit 1224 waarin Floris IV de Gorcumers de tolvrijdom in het gehele graafschap Holland bevestigt.
Tussen 1247 en 1267 kwam Gorinchem en omgeving in het bezit van de heren Van Arkel. Otto van Arkel verleende Gorinchem op 11 november 1382 stadsrechten. Aan het eind van de 13e eeuw werden rond de nederzetting wallen opgeworpen die versterkt waren met palissaden, dit in een poging zich te beschermen tegen de overheersing van de buurstaten Holland en Gelre.
Halverwege de 14e eeuw werden de wallen verder versterkt met stenen muren waar 7 poorten in zaten en 23 torens waardoor een echte stadswal ontstond. Jan V van Arkel kreeg echter een conflict met Albrecht van Beieren, de broer van inmiddels graaf Willem V, waardoor de oorlog werd uitgeroepen.

Gorinchem werd in 1417 definitief door de graven van Holland ingelijfd. Door de aansluiting bij Holland bloeide de handel op en Gorinchem groeide uit tot de achtste stad van Holland. Daarna was het de beurt aan de calvinistische Watergeuzen om de stad te veroveren. Op 9 juli 1572 namen zij 19 priesters en broeders gevangen (omdat zij in hun katholiek geloof volhardden), voerden hen weg naar Den Briel (Brielle) waar zij in een turfschuur buiten de stadskern werden opgehangen. Deze geestelijken gingen de geschiedenis in als de martelaren van Gorcum. In het Gorcums Museum hangt een schilderij ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis. In de 16e eeuw waren de stadsmuren zo verzwakt dat zij werden vervangen door een nieuwe vestingwal met elf bastions, die nog bijna volledig intact is. De nieuwe wal werd in 1609 afgerond en lag een stuk verder uit het centrum waardoor de stad tweemaal zo groot werd. In 1673 werd Gorinchem opgenomen in de (oude) Hollandse Waterlinie. De vestingwal had vier stadspoorten: ten noorden de Arkelpoort, ten oosten de Dalempoort, ten zuiden de Waterpoort (waar men met de pont naar Woudrichem kan) en ten westen de Kanselpoort. Van de vier stadspoorten is alleen de Dalempoort nog over. De andere drie zijn in de 19e eeuw afgebroken om het toegenomen verkeer doorgang te verlenen. Een gedeelte van de Waterpoort bleef bewaard en is opgebouwd in de tuin van het Rijksmuseum te Amsterdam.

bron: wikipedia


bron: Google Maps