Ankerplaats, datums en evenementen
U kunt een keuze maken in welke evenementen in welk jaar u geïnteresseerd bent.
 2020 (5) 2019 (7) 2018 (11) 2017 (6) 2016 (6) 2015 (6) 2014 (14) 
2013 (13) 2012 (13) 2011 (12) 2010 (17) 2009 (18) 2008 (25) 2007 (19) 2006 (3) 
2005 (1)        
Museumboot in Mainz begint op 30.03. tot 15.04.2007
Our location in Mainz: Molenkopf im Winterhafen am Victor Hugo Ufer

Mainz heeft een lange geschiedenis, die teruggaat tot de prehistorie. Op de plaats van een Keltische nederzetting stichtten de Romeinen hun Moguntiacum. Mainz was al in de achtste eeuw een bisdom, waar de bisschop ook wereldlijke macht had: hij werd een van de zeven keurvorsten in het Heilige Roomse Rijk. De bisschop van Mainz voerde de eretitel van Primas Germaniae.

Mainz kreeg in 1476 voor het eerst een universiteit, maar deze werd in de zeventiende eeuw gesloten. De huidige Johannes-Gutenberg-Universität dateert van 1946. Hij is genoemd naar de beroemde boekdrukker Johannes Gutenberg, die uit Mainz kwam.

In 1792 werd Mainz ingenomen door Franse revolutionaire troepen, die vervolgens de Mainzer Vrijstaat uitriepen. Negen maanden later werd de stad weer terugveroverd. In de Tweede Wereldoorlog werd een groot gedeelte van de stad vernietigd. Na de oorlog moest Mainz bij de bestuurlijke herindeling van Duitsland de wijken aan de overzijde van de Rijn afstaan aan Wiesbaden, dat sindsdien groter is. De treinstations in die wijken dragen echter nog steeds de naam van Mainz. Na de oorlog werd de binnenstad gerestaureerd, waarbij het middeleeuwse stratenpatroon behouden bleef. Bijzonder is het straatnamensysteem uit 1853: Alle straten parallel aan de Rijn hebben blauwe straatnaamborden, de straten loodrecht op de Rijn zijn met rode straatnaamborden aangegeven.

In 1958 vond in Mainz het Universeel Esperantocongres plaats.


Quelle: www.wickipedia.de