Liegeplätze, Termine und Veranstaltungen
Bitte wählen Sie das Veranstaltungsjahr aus.
 2023 (1) 2022 (6) 2021 (4) 2020 (5) 2019 (7) 2018 (11) 2017 (6) 
2016 (6) 2015 (6) 2014 (14) 2013 (13) 2012 (14) 2011 (12) 2010 (17) 2009 (18) 
2008 (25) 2007 (19) 2006 (3) 2005 (1)     
Museumschip Kasteel Vlotburg in Tiel vom 19.12. bis 28.01.2023
Wij zijn open!

Lokatie: Veerweg / Havendijk in Tiel


Bron: Google.


Geschiedenis Tiel
In 896 ontving Tiel van de Frankische koning Zwentibold het tolrecht. Door archeologisch onderzoek in de binnenstad van Tiel werd bevestigd wat uit schriftelijke bronnen reeds bekend was: de stad was in de tiende en elfde eeuw een handelsnederzetting van internationale betekenis, die nauwe banden onderhield met de veel rijker en machtiger handelsstad Keulen. Tiel onderhield in die tijd nauwe handelsbetrekingen met Engeland.

In 1006 werd Tiel geplunderd door de Vikingen. Volgens een monnik sleepten de indringers zonder enige tegenstand de voorraden weg, waarna ze alles platbrandden.

Het waren kooplieden van Tiel die zich ca. 1115 bij de Duitse keizer beklaagden over de illegale tol die door graaf Dirk III van Holland in de buurt van Vlaardingen werd opgericht, hetgeen zou leiden tot de (voor de keizer) slecht afgelopen strafexpeditie tegen de Hollandse graaf.

In de dertiende eeuw trad Tiel toe tot de Hanze, een Duits verbond van handelssteden, dat vooral van grote betekenis was voor de Oostzeehandel.

De stad was menigmaal de inzet van machtstrijd tussen de graven van Gelre en de hertogen van Brabant. In 1339 werd de stad definitief Gelders, toen hertog Jan II van Brabant Tiel haar aan het hertogdom Gelre overdroeg. In de late middeleeuwen en de zestiende en zeventiende eeuw breidde de ommuurde stad zich verder uit met een voorstad en nieuwe vestigingwerken.

In het oude stadscentrum herinneren vele monumenten aan dat rijke verleden, zoals de St.Maartenskerk, de Waterpoort met Groote Sociëteit, het Kantongerecht en het uit 1525 daterende Ambtmanshuis, waarin een gedeelte van het nieuwe stadshuis is gevestigd.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiel